Barneveldse-Ei-Farm

Bellingwolde ligt in de provincie Groningen nabij de grens met Duitsland. Middenin dit oude akkerbouwgebied staan 2 moderne pluimveestallen. De beide stallen zijn voorzien van SALMET stalinrichtingen. De mest van de dieren wordt gedroogd op droogkanalen en vervolgens afgeleverd aan de mestverwerkingsfabriek van Sunny-Egg-Systems B.V. in Rogat. Het bedrijf is destijds geheel gemoderniseerd en uitgebreid in het kader van het pilot-project ‘Golden Harvest’ van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Voorwaarde voor deelname is de verwerking en export van de totale mestproductie van het bedrijf. Op deze wijze wordt zowel milieuwinst geboekt qua ammoniakuitstoot als ook qua mestoverschot.

Type bedrijf:  leghennenbedrijf
Bedrijfsleider:  Marcel Vos
Capaciteit:  85.000 leghennen
Locatie:  B.L. Tijdensweg 10
  9695 TJ Bellingwolde