Drentse-Ei-Farm

Bruntinge ligt bij Westerbork in Drenthe. De Drentse-Ei-Farm is sinds 1998 van Zonne-Ei-Farm B.V. Het bedrijf is geheel vernieuwd en ingericht met het SALMET welzijnssysteem. Dit systeem kenmerkt zich door een unieke combinatie van welzijns- en milieuvoorzieningen. Ook hier wordt mest gedroogd met een perfodroogkanaal; de nieuwste techniek op het gebied van mestdroging. Na droging wordt de mest afgeleverd aan de mestverwerkingsfabriek van Sunny-Egg-Systems B.V. in Rogat. Het bedrijf is destijds geheel gemoderniseerd en uitgebreid in het kader van het pilot-project "Golden Harvest" van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Voorwaarde voor deelname is de verwerking en export van de totale mestproductie van het bedrijf. Op deze wijze wordt zowel milieuwinst geboekt qua ammoniakuitstoot als ook qua mestoverschot.

Type bedrijf:  leghennenbedrijf
Bedrijfsleider:  Johan Schut
Capaciteit:  60.000 leghennen
Locatie:  Stukkendiek 3
  9435 TH Bruntinge